Egia bada ere hizkuntzak ikastea errazagoa izaten dela adin goiztiar batean hasita, 10 urte bete baino lehen ezin hobea, horrek ez du esan nahi adineko pertsona batek hori egin ezin duenik, eta gainera bermeekin. Beraz, hizkuntza adin kontua al da?

Erantzunak testuinguruarekin du zerikusia. Ez dago inolako erlaziorik adinari dagokionez hizkuntza bat ikasteko orduan, edo, gutxienez, hainbat egoeratan komunikatzeko aukera ematen dion oinarririk.

Egindako azterlan batzuek txikienei buruzko emaitza positiboak erakusten dituzte; beste batzuek, berriz, helduek horretarako ezaugarri hobeak dituztela diote. Izan ere, hizkuntza ikasteko arrazoiak, eta kasu batzuetan prestutasuna, guztiz desberdinak dira.

Helduek komunikaziorako desio handiagoa adierazten dute beti, eta ikasteko orduan diziplinatuagoak izateko joera dute, hein handi batean ikasleen eta irakasleen arteko elkarreraginerako hurbiltasun handiagoak lagunduta. Kontuan izan behar da, halaber, a priori heldu baten hiztegia aurreratuagoa dela haur batena baino, eta hori plus bat da.

Hala eta guztiz ere, badira umeengandik ikas daitezkeen gauza batzuk, hala nola hiztegi berria erabiltzeko erraztasuna. Horregatik, negozioengatik, bidaiengatik edo, besterik gabe, errealizazio pertsonalagatik, komenigarriagoa izango da premiekin bat datorren ikastaro batera batzea.